FAQ

Często zadawane pytania

System RODOAnalitiQ oferuje

Kompletne wsparcie dla osób odpowiedzialnych za ochronę i przetwarzanie danych osobowych

RODOAnalitiQ to kompleksowe informatyczne rozwiązanie nie wymagające wdrożenia ani modyfikacji, ponieważ dostosowuje się do potrzeb i wymagań każdej organizacji bez względu na wielkość lub rodzaj działalności.
Obsługa systemu odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową.
Wspomaga użytkownika w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz dostosowaniem organizacji do wymogów prawnych wynikających z rozporządzenia RODO/GDPR.

Jak przebiega proces rejestracji

Korzystanie z systemu RODOAnalitiQ wymaga założenia konta użytkownika. Należy podać swój służbowy adres email oraz informacje kontaktowe. Następnie należy potwiedzić konto w linku aktywacyjnym w wiadomości dostarczonej na podany adres e-mail. Po potwierdzeniu konta użytkownik otrzymuje dostęp do systemu RODOAnalitiQ i może zalogować się na podane dane dostępowe. Dostęp do funkcjonalności jest ograniczony do momentu wykonania płatności online. Po dokonaniu płatności, użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie pakietu rocznego.

Nazwa konta to adres e-mail użytkownika

System RODOAnalitiQ ma wiele zabezpieczeń przed nieautoryzowanym użyciem. W celu potwierdzenia autentyczności praw do konta jako login używany jest właśnie adres e-mail, który przyjmuje rolę podstawego łącznika między użytkownikiem, a systemem RODOAnalitiQ.

Kiedy otrzymam fakturę VAT
Po poprawnie zrealizowanej płatności za wybrany pakiet na adres e-mail użytkownika niezwłocznie wysyłana jest faktura VAT.
Gdzie znajdują się dane systemu RODOAnalitiQ
Dane używane przez użytkownika systemu RODOAnalitiQ są przechowywane na serwerach certyfikowanej serwerowni OVH, zlokalizowanych fizycznie w Warszawie.
Czy moje dane są bezpieczne

Zdecydowanie tak. RODOAnalitiq to system informatyczny zaprojektowany przez specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa IT. Rozwiązanie jest stale pielęgnowane i rozwijane przez zespół wykwalifikowanych programistów, działających w ścisłej współpracy merytorycznej ze specjalistami z zakresu prawa, w szczególności ochrony danych osobowych.

Czy system ma jakieś ograniczenia w użytkowaniu

Każdy użytkownik korzysta z systemu zgodnie z opcjami zawartmi w wykupionym pakiecie. W zależności od czasu trwania przypisanego do pakietu, może utworzyć jedną politykę bezpieczeństwa i dowolnie ją modyfikować. Może przeprowadzać dowolną liczbę ankiet zgodności z RODO. Ma również możliwość przyjmowania dowolnej liczby zgłoszeń, incydentów, zgód czy też upoważnień dla pracowników podmiotów współpracująych. Sstem RODOAnalitiQ nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu poza czasem trwania dostępu do niego.

Co się stanie z moimi danymi po rezygnacji lub wygaśnięciu terminu ważności pakietu
Wszystkie dane, które zostały zebrane w systemie na koncie użytkownika w trakcie użytkowania systemu RODOAnalitiQ można otrzymać w formacie plików csv.
Rezygnacja z konta
W przypadku rezygnacji użytkownika z użytkowania systemu, konto jest bezpowrotnie kasowane po upływie 1 miesiąca od daty wygaśnięcia/rezygnacji. W tym czasie użytkownik może zlecić wykonanie kopii danych w formacie plików csv.

Używaj RODOAnalitiQ

Zapewnia organizacjom podstawę prawną do przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych

System opracowany na potrzeby osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi osobowymi:
  • inspektorów ochrony danych osobowych (IODO),
  • administratorów danych osobowych (ADO),
  • administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).
Nawet, jeśli jesteś początkującym w dziedzinie ochrony danych, system pozwoli prawidłowo prowadzić wymaganą dokumentację oraz wygodnie zapanować nad zagadnieniami związanymi z ustawą RODO i bezpieczeństwem danych osobowych, z jakimi spotyka się dziś każda organizacja działająca na terenie Unii Europejskiej.
Oprogramowanie do ochrony danych klientów zgodnie z RODO

Zostań użytkownikiem już dziś, aby mieć spokój i pewność

Możesz korzystać z własnej polityki bezpieczeństwa lub opracować ją w systemie

Oprogramowanie RODO

RODOAnalitiQ - kompleksowy i bezpieczny system informatyczny do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Szybkie i intuicyjne dostosowanie każdej organizacji do wymogów RODO.
Nadzoruje prawidłowe spełnianie wymagań prawnych.
Gotowy do natychmiastowego użycia.
Informacje dodatkowe
Zobacz również

Publikacje o RODO

Social media

RODO u nas

Zobacz, jak chronimy dane osobowe w naszej organizacji

© 2018 RODOAnalitiQ. Oprogramowanie do RODO/GDPR dla firm i instytucji publicznych. All Rights Reserved.                                                        Design - Gration

Udostępnij tę stronę